Make your own free website on Tripod.com

Profiel Casteren

1. Bevolking

Op 1 januari 1999 telt Casteren 985 inwoners. Mede gezien het vrij stabiele beeld dat er bestaat van de bevolkingsgroei, is de verwachting dat dit aantal de komend tien jaar ongeveer gelijk zal blijven of wellicht iets zal afnemen. Het aantal inwoners is de laatste drie jaren steeds iets afgenomen. Doordat in Casteren lange tijd niet of nauwelijks gebouwd mocht worden, wonen er weinig mensen die van elders komen (import). Overeenkomstig het streekplanbeleid is de bevolkingsomvang in de periode 1980-1990 ongeveer constant gebleven met een lichte neiging tot daling.

Naast de totale omvang geeft de samenstelling naar leeftijd een kwalitatief inzicht in de bevolkingsontwikkeling. Hieruit blijkt dat Casteren een evenwichtige en dus gunstige leeftijdsopbouw heeft. De laatste jaren zijn er vrij veel kinderen geboren, waardoor vergrijzing van Casteren niet bovenmatig een bedreiging vormt. Alleen in de laatste jaren is er nu dus sprake van een duidelijke afname van het aantal geboorten. Het migratiesaldo is al meerdere jaren overwegend nadelig, dat wil zeggen er vertrekken meer mensen dan erbij komen. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich verder zal doorzetten.

De bevolkingsgroei heeft zich sinds 1934 als volgt ontwikkeld:

JaartalAantal InwonersVerschil
1934446-
1935453+7
1936456+3
1937458+2
1938473+15
1939476+3
1940480+4
1941497+17
1942495-2
1943506+11
1944520+14
1945533+13
1946545+12
1947599+14
1948582+23
1949590+8
19505900
1951601+11
1952616+15
1953633+17
1954626-7
1955609-17
1956613+4
1957618+5
1958634+16
1959641+7
1960635-6
1961643+8
1962671+37
1963684+13
1964682-2
1965693+11
1966702+9

JaartalAantal InwonersVerschil
1967692-10
1968708+16
1969719+11
1970736+17
1971754+18
1972782+28
1973826+44
1974863+37
1975887+24
1976902+15
1977926+24
1978938+12
1979969+31
1980976+7
1981967-9
1982962-5
1983973+11
1984985+12
1985993+8
1986986-7
19879860
1988972-18
1989971-1
1990976+5
19919760
1992981+5
1993989+8
19941011+22
199510110
19961013+2
1997997-16
1998990-7
1999985-5

Hoe de verschillende dalingen te verklaren zijn is in dit kader niet verder onderzocht. Wel is opvallen dat voor het eerst sinds 1934 er nu sprake is van een aaneengesloten periode van drie jaar waarin de bevolkingsomvang daalt.

Onderstaand schema geeft de bevolkingssamenstelling weer:

Jaar Leeftijd19911999
0-46353
5-98054
10-148167
15-30243234
31-40170139
41-50165168
51-6093134
61-706481
70-803442
80+1413
Totaal976985

De gemiddelde leeftijd waarop men overlijdt in Casteren is niet bekend. Dit is overigens niet ongebruikelijk, maar in die zin wel jammer dat daarmee eventuele grote afwijkingen en de mogelijke oorzaken daarvan dus ook nooit in beeld zijn. Qua samenstelling van de bevolking kan nog vermeld worden dat Casteren op 1januari1999 precies 14 buitenlanders telt: acht Belgen, vier Duitsers, één Franse onderdaan en één Brit.


Terug naar
Carnaval in Casteren