Make your own free website on Tripod.com

Profiel Casteren

5. Infrastructuur

5.1. Wegdek en bestrating van pleinen

De toestand van het wegdek is over het algemeen goed. Herbestrating is voorgesteld op de volgende plaatsen:

  • Zandstraat (1999).
  • Nieveld (Herstraten rijbaan en aanleg parkeerplaatsen respectievelijk in 2001 en 1999).
  • Hemelrijken (2000).
  • Dorpsstraat (gedeeltelijk, 2000).
Hierover wordt intensief overleg onderhouden tussen gemeente en betrokken omwonenden.

"De trottoirs langs de Zandstraat zijn echt heel slecht" "En op verschillende plaatsen is er geen trottoir en is het zo'n hobbel-wegdek. Wel leuk natuurlijk, maar een ramp voor mensen die slecht ter been zijn of rolstoelgebruikers."

5.2. Riolering

De aanleg van een tweetal bergbezinkbassins is voorzien in het Hoogeind/Kerkstraat in het jaar 2000. Voor het buitengebied is van belang dat ook het buitengebied aangesloten gaat worden op het rioleringstelsel. Daartoe wordt momenteel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om binnen de gegeven marges van f 30.000,00 per aansluiting de aansluiting in het totale buitengebied te realiseren. Een en ander dient in 2005 gerealiseerd te zijn.


Terug naar
Carnaval in Casteren